webmaster@stemar.academy

+374 77190791

Հայաստան, Երևան, Կենտրոն, Վազգեն Սարգսյան 26/1 709

STEMAR-ը ոգեշնչում է ինտեգրված, համագործակցային ԲՏՃՄ նախագծահեն ուսումնառության ոլորտում նոր մոտեցումների մշակմանը

Մեր թիմը

STEMAR թիմը բաղկացած է մոտիվացված մասնագետներից, ովքեր հիմնականում կենտրոնանում են ինժեներական և կրթական բաղադրիչներից բաղկացած STEM կրթական փաթեթների ստեղծման վրա:

Մենք կիսում ենք այն համոզմունքը, որ STEM կրթության ժամանակակից ռազմավարությունը կնպաստի երիտասարդների սոցիալական արժեքների և վերլուծական հմտությունների հարստացմանը, ինչը կհանգեցնի բարձրորակ արտադրության, կայուն նորարարության և համագործակցող գիտական համայնքի:

Մեր փորձը

 • 55+ տարվա փորձ Ծրագրի կառավարման ոլորտում
 • Քիմիայի, կենսաբանության և բժշկության ոլորտում 12+ տարվա հետազոտություն և նախագծեր
 • 40+ տարվա հետազոտություններ, նախագծեր և հրապարակումներ ռոբոտաշինության, ծրագրային տեխնիկայի, ավտոմատացված համակարգերի ոլորտում
 • Ծրագրավորման հիմնական լեզուների փորձ՝ նախագծային մակարդակով
 • 18 տարի STEM դպրոցական կրթություն և 5 տարի STEM բարձրագույն կրթություն
 • 8+ տարվա փորձ ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում
 • 25+ տարի նախագծային կրթության մեջ
 • Ուսուցիչների վերապատրաստման և մենթորության 5 տարվա փորձ (ներառյալ մեթոդական, Սոցիալ-էմոցիոնալ և UDL դասընթացներ)
 • Հետազոտությունների վրա հիմնված համագործակցություն բարձրագույն կրթական համակարգերի հետ
 • Երիտասարդ մասնագետների մասնագիտական կողմնորոշման և մենթորության 10+ տարվա փորձ
 • SERob ռոբոտաշինության հավաքածուի նախագծում և ուղեկցող կոնտենտի ստեղծում, մասնակցություն Armrobotics, Digicode և այլ UATE մրցույթների կազմակերպմանը, Symotech-ի կառավարում
 • Մեր թիմը բարձր է գնահատում ուսանողների ներգրավվածությունը ստեղծագործական բովանդակության ստեղծման և տեխնիկական ձևավորման մեջ՝ խթանելով նրանց հետաքրքրությունը STEM արտադրության զարգացման մեջ: